1396

سالی که وستا در صنعت آب آشامیدنی تحول ایجاد کرد

درباره ما:

"ما در گروه صنعتي وستا خرسنديم از اينكه نگاهي خاص ومتفاوت نسبت به آب اين اكسير زيباي زندگي داريم."

بعد از تحقيق وتفحص فراوان مديران ومتخصصان شركت وستا به اين نتيجه رسيدند كه آبی متمايز و متفاوت تر از آنچه تا كنون در كشور ايران عرضه میشده را خدمت هموطنان خويش ارائه دهند كه در خورشأن ايراني بوده وبا طراحي روز

دنيا همخواني داشته باشد ، ما در گروه صنعتي وستا خرسنديم از اينكه نگاهي خاص ومتفاوت نسبت به آب اين اكسير زيباي زندگي داريم.

جهت همکاری با وستا واتر و سفارش محصولات به صفحه سفارش دهی مراجعه نمایید.


ورود به صفحه سفارش
Language